12 nagrada u Banja Luci!

Naši učenici  su  na XXIV takmečenju muzičkih škola „Vlado Milošević“ Banja Luka , održanom od 6. do 8. aprila 2017. postigli sledeće rezlultate u disciplinama:

Klavir:

 1. Isidora Gambelić, I nagrada II kategorija, 95,75 bodova, klasa: Irena Mijušković
 2. Jovana Ćosović, III nagrada II kategorija, 77,00 bodova, klasa: Daniela Seferović
 3. Tina Milivojević, III nagrada II kategorija, 76,25 bodova, klasa: Jelena Ratković
 4. Anja Riđešić, I nagrada IIIa kategorija, 99,00 bodova, klasa: Jelena Ratković
 5. Lana Perović, II nagrada IV kategorija, 85,00 bodova, klasa: Jelena Kovačević
 6. Marija Tupanjanin, III nagrada V kategorija, 82,75 bodova, klasa: Jelena Kovačević

     Flauta:

 1. Marina Mučibabić, I nagrada pretkategorija, 98,50 bodova, klasa: Neda Tanasijević

Kamerni ansambli:

 

 1. Irena Jovanović I nagrada   I kategorija, 96,50 bodova,  klasa: Jelena Rajović i Aleksandar Bubanja

Vanja Ćosović

Jelena Đerković

Kristina Gurović

 

 1. Veljko Šekarić II nagrada   I kategorija, 92,00   klasa:   Ljiljana Rajović i Irena Mijušković

Iva Koprivica

Tanja Vujović

 

 1. Anastasija Bukvić I nagrada    II kategorija, 98,50 bodova, klasa: Danica Kurtović

Jovana Milošević

Kristina Piljević

 

 1. Mili Bovan  II nagrada   IV kategorija, 94,25 bodova, klasa: Milica Dimitrić

Matija Tučić

Milica Manigoda

 

 1. Milica Manigoda III nagrada   IV kategorija, 82,50 bodova, klasa: Milica Dimitrić

Matija Tučić

Lana Perović