Fotografije sa jubilarnog koncerta, povodom 60 godina rada i postojanja škole; Nikola Simović, učenik IV razreda srednje škole

Fotografije sa jubilarnog koncerta, povodom 60 godina rada i postojanja škole; Nikola Simović, učenik IV razreda srednje škole