XXII Republičko takmičenje muzičkih škola Republike Srpske

XXII Republičko takmičenje muzičkih škola Republike Srpske održalo se u Banja Luci od 2. do 4. aprila.

Naši učenici osvojili su brojne nagrade:

SPECIJALNE NAGRADE

SOLO KLAVIR
1. Anja Riđešić klavir, klasa: Jelena Nikolić.

2. Nevena Ćurčić flauta, klasa: Neda Tanasijević.

 

I NAGRADA
SOLO KLAVIR
1. Andrea Radović I kategorija klasa: Jelena Kovačević.
2. Isidora Gambelić I kategorija klasa: Irena Mijušković.
3. Lana Ćapin II kategorija klasa: Irena Mijušković
4. Tina Milivojević I kategorija klasa: Bojana Vrtikapa.
5. Aleksa Ćurčić I kategorija klasa: Borka Stupar.

 

I NAGRADA
KAMERNI SASTAVI
Harmonika
1. Vladan Pikić
Bojan Pikić II kategorija
Mitar Karadeglić klasa: Dušanka Babić.

Gitara
2. Jovana Milošević
Kristina Piljević I kategorija
Miloš Milinković klasa: Danica Kurtović.

Gitara
3. Dragana Pavićević
Marija Anđelić II kategorija
Ognjen Marković klasa: Jelena Rajović.

Flauta
4. Nikolina Ateljević
Zoja Perović II kategorija
Nevena Ćurčić klasa: Neda Tanasijević, prof; Jelena Nikolić.

Violina
5. Matija Tučić
Mateja Projević II kategorija
Lana Perović klasa: Ljiljana Rajović, prof; Jelena Kovačević.

 

II NAGRADA
SOLO KLAVIR
1. Lana Perović IIIA kategorija klasa: Jelena Kovačević.
2. Milena-Mima Šekarić IIIA kategorija klasa: Irena Mijušković.
3. Marija Tupanjanin IVkategorija klasa: Jelena Kovačvić.

SOLFEĐO
4. Aleksa Valentić, IV sr. Milisav Sukonjica.

 

III NAGRADA
SOLFEĐO
1. Miliša Kristina, IIIoš.
Miloš Kralj, IIIoš.
Aleksandar Kralj, IIIoš. Gorana Maunaga.

KLAVIR
2. Jovana Ćosović I kategorija klasa: Janja Hajrović.

FLAUTA
3. Ivana Janković II kategorija klasa: Neda Tanasijević.

 

POHVALE
KLAVIR
1. Ivana Kovač IIIA kategorija klasa: Jelena Kovačević.
2. Željka Pažin Vkategorija klasa: Jelena Kovačević.

HARMONIJA I MUZIČKI OBLICI
3. Jovan Rikalo, IV sr. Aleksandra Rajković.