Колектив школе

Директор:Душанка Бабић проф.
Педагог:Јелена Живак
Администрација:Рената Муратовић, секретар
Слава Шањевић, рачуновођа
Помоћно особље:Велимир Пешић, домар
Станка Кулаш, хигијеничар
Станка Правица, хигијеничар
Биљана Јанковић, хигијеничар
Слађан Ивковић, ноћни чувар
Наставно особље
Одсјек клавираБорка Ступар
Јелена Ковачевић
Јелена Николић
Бојана Вртикапа
Соња Марковић
Даниела Сеферовић
Ирена Мијушковић
Одсјек хармоникеДушанка Бабић
Виолета Попадић
Дејан Брадоњић
Давор Перотић
Одсјек флаутеНеда Танасијевић
Одсјек виолинеОлга Бодрушић
Љиљана Рајовић
Одсјек виолончелаЈана Хаџић
Одсјек гитареДаница Куртовић
Александар Бубања
Јелена Рајовић
Одсјек виолеМилица Димитрић
Професори теоретских предметаГорана Маунага
Марина Дедић
Душица Јаслар
Милисав Сукоњица
Александра Рајковић
Силвана Стевановић
Професори опште-образовних предметаВесна Андрић – српски језик
Светлана Лучић – енглески језик
Гордана Радовановић – италијански језик
Гордана Шкриван – информатика и аудиовизуелна техника
Весна Томић – физичко васпитање
Драгана Сандић- историја умјетности
Неда Ћорић – социологија
Драгана Вукоје – психологија
Петар Влатковић – демократија и људска права