Колектив школе

Директор:Душанка Бабић проф.
Педагог:Јелена Живак
Администрација:Рената Муратовић, секретар
Слава Шањевић, рачуновођа
Помоћно особље:Велимир Пешић, домар
Станка Кулаш, хигијеничар
Станка Правица, хигијеничар
Биљана Јанковић, хигијеничар
Слађан Ивковић, ноћни чувар
Наставно особље
Одсјек клавираБорка Ступар
Јелена Ковачевић
Јелена Ратковић
Бојана Вртикапа
Соња Марковић
Даниела Сеферовић
Ирена Мијушковић
Александра Рајковић
Душица Јаслар
Одсјек хармоникеДушанка Бабић
Виолета Попадић
Дејан Брадоњић
Давор Перотић
Одсјек флаутеНеда Танасијевић
Одсјек виолинеОлга Бодрушић
Љиљана Рајовић
Соња Војводић
Одсјек виолончелаЈана Драганић
Одсјек гитареДаница Куртовић
Александар Бубања
Јелена Рајовић
Одсјек виолеМилица Димитрић
Професори теоретских предметаГорана Вучић
Милисав Сукоњица
Душица Јаслар
Силвана Стевановић
Александра Рајковић
Професори опште-образовних предметаВесна Андрић – српски језик
Маријана Кукурић – енглески језик
Гордана Радовановић – италијански језик
Гордана Шкриван – информатика и аудиовизуелна техника
Весна Томић – физичко васпитање
Драгана Сандић- историја умјетности
Неда Ћорић- социологија, демократија и људска права
Доброслав Слијепчевић- физика
Дејан Шкриван- историја