Колектив школе

Директор:

Душанка Бабић проф.

Педагог:

Јелена Живак

Администрација:

Рената Муратовић, секретар

Слава Шањевић, рачуновођа

Помоћно особље:

Велимир Пешић, домар

Станка Кулаш, хигијеничар

Станка Правица, хигијеничар

Биљана Јанковић, хигијеничар

Слађан Ивковић, ноћни чувар

Наставно особље

Одсјек клавира

Борка Ступар

Јелена Ковачевић

Јелена Николић

Бојана Вртикапа

Соња Марковић

Даниела Сеферовић

Ирена Мијушковић

Одсјек хармонике

Душанка Бабић

Виолета Попадић

Дејан Брадоњић

Давор Перотић

Одсјек флауте

Неда Танасијевић

Одсјек виолине

Олга Бодрушић

Љиљана Рајовић

Одсјек виолончела

Јана Хаџић

Одсјек гитаре

Даница Куртовић

Александар Бубања

Јелена Рајовић

Одсјек виоле

Милица Димитрић

Професори теоретских предмета

Горана Маунага

Марина Дедић

Душица Јаслар

Милисав Сукоњица

Александра Рајковић

Силвана Стевановић

Професори опште-образовних предмета

Весна Андрић – српски језик

Светлана Лучић – енглески језик

Гордана Радовановић – италијански језик

Гордана Шкриван – информатика и аудиовизуелна техника

Весна Томић – физичко васпитање

Драгана Сандић- историја умјетности

Неда Ћорић – социологија

Драгана Вукоје – психологија

Петар Влатковић – демократија и људска права