Kolektiv škole

Direktor:

Dušanka Babić prof.

Pedagog:

Jelena Živak

Administracija:

Renata Muratović, sekretar

Slava Šanjević, računovođa

Pomoćno osoblje:

Velimir Pešić, domar

Stanka Kulaš, higijeničar

Stanka Pravica, higijeničar

Biljana Janković, higijeničar

Slađan Ivković, noćni čuvar

Nastavno osoblje

Odsjek klavira

Borka Stupar

Jelena Kovačević

Jelena Nikolić

Bojana Vrtikapa

Sonja Marković

Daniela Seferović

Irena Mijušković

Odsjek harmonike

Dušanka Babić

Violeta Popadić

Dejan Bradonjić

Davor Perotić

Odsjek flaute

Neda Tanasijević

Odsjek violine

Olga Bodrušić

Ljiljana Rajović

Odsjek violončela

Jana Hadžić

Odsjek gitare

Danica Kurtović

Aleksandar Bubanja

Jelena Rajović

Odsjek viole

Milica Dimitrić

Profesori teoretskih predmeta

Gorana Maunaga

Marina Dedić

Dušica Jaslar

Milisav Sukonjica

Aleksandra Rajković

Silvana Stevanović

Profesori opšte-obrazovnih predmeta

Vesna Andrić – srpski jezik

Svetlana Lučić – engleski jezik

Gordana Radovanović – italijanski jezik

Gordana Škrivan – informatika i audiovizuelna tehnika

Vesna Tomić – fizičko vaspitanje

Dragana Sandić- istorija umjetnosti

Neda Ćorić – sociologija

Dragana Vukoje – psihologija

Petar Vlatković – demokratija i ljudska prava