Конкурс за упис ученика у први разред средње музичке школе

КОНКУРС ЗА УПИС  У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

Ученици који желе да упишу средњу музичку школу морају да полажу посебан испит.

На посебном испиту провјеравају се одговарајућа знања стечена у претходном образовању и посебне способности кандидата које су неопходне за умјетничку школу. На посебном испиту кандидат може да оствари највише 100 бодова. Да би се ученик рангирао за упис у умјетничке школе, потребно је да на посебном испиту оствари најмање 50 бодова.

Пријем докумената за упис ученика у средње умјетничке школе у јунском уписном року почиње у понедјељак, 15.06. 2015. године, а завршава се у уторак, 16. 06. 2015. године. Посебни испит у јунском уписном року кандидати полажу у четвртак, 18. 06. 2015. године и у петак, 19. 06. 2015. године. Резултати испита саопштавају се кандидатима у суботу, 20. 06. 2015. године до 10,00 часова.

Редослијед кандидата за упис у умјетничку школу утврђује се на основу:

  1. Успјеха постигнутог на посебном испиту;
  2. Општег успјеха од шестог до деветог разреда основне школе (максимум 50 бодова);
  3. Оцјена из предмета важних за упис у умјетничку школу (максимум 20 бодова): Српски језик, страни језик, музичка култура, ликовна култура и информатика.

Кандидат за упис у умјетничку школу може максимално освојити 170 бодова. Школе су дужне да на својим огласним таблама истакну обавјештење о садржају, начину и времену полагања испита.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС

Учесници конкурса подносе школи потребне документе:

  1. Пријаву за упис (попуњава се приликом пријављивања у школу);
  2. Оригинално свједочанство о завршеној основној школи, односно нострификовано свједочанство или потврда о поднесеном захтјеву за нострификацију;
  3. Извод из матичне књиге рођених;
  4. Диплому “Вук Стефановић Караџић”;
  5. Диплому за изузетан успјех из предмета значајних за одсјек у умјетничкој школи;
  6. Диплому за освојено прво, друго и треће мјесто на републичком или вишем нивоу такмичења;
  7. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс.