Наставни план за основно музичко васпитање и образовање

 

Назив предмета                     ПРВИ ЦИКЛУС                                     ДРУГИ ЦИКЛУС
I II III IV V VI
Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год.
Инструмент 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70    2 70
Солфеђо 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70    2 70
Теорија музике    1 35
Оркестар, хор, камерна музика  – 2 70 2 70    2 70
СВЕГА 4  140 4 140 4 140 6 210 6 210    7 245