О нама

muzicka_nova

Основна музичка школа  у Требињу основана је Рјешењем Народног одбора општине Требиње 1954. године. Од 2009. године школа обавља дјелатност основног и средњег музичког образовања и васпитања и регистрована је као ЈУ Музичка школа „Требиње“. Данас, у  основној школи настава се изводи на седам одсијека за клавир, гитару, хармонику. виолину, виолу, флауту и виолончело. Поред индивидуалне наставе заступљена је групна и колективна настава теоретских предмета ( солфеђо, теорија музике, хор, оркeстри и камерна музика).