O nama

muzicka_nova

JU Muzička škola „Trebinje“ obavlja djelatnost osnovne i srednje škole. Pored individualne nastave instrumenta i grupne nastave teoretskih predmeta organizovana je nastava horskog pjevanja, kamerne muzike i orkestara (gitare, harmonike, gudača).
Osnovna škola osnovana je 1954. godine, a srednja škola 2009. godine.