O nama

muzicka_nova

Osnovna muzička škola  u Trebinju osnovana je Rješenjem Narodnog odbora opštine Trebinje 1954. godine. Od 2009. godine škola obavlja djelatnost osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja i vaspitanja i registrovana je kao JU Muzička škola „Trebinje“. Danas, u  osnovnoj školi nastava se izvodi na sedam odsijeka za klavir, gitaru, harmoniku. violinu, violu, flautu i violončelo. Pored individualne nastave zastupljena je grupna i kolektivna nastava teoretskih predmeta ( solfeđo, teorija muzike, hor, orkstri i kamerna muzika).