Обавјештење за упис ученика у припремни разред, за школску 2020/2021. годину.

Пријаве за упис ученика у припремни разред ЈУ Музичка школа „Требиње“ родитељи могу преузети на сајту или просторијама школе. Предаја докумената ће се обавити од 03.06-12.06.2020. године, сваким даном од 8 до 13 часова.

Право на упис имају ученици који су завршили други разред основне школе.

Teстирање ученика обавиће се 24. и 25.08.2020. године.

Документи који се предају приликом уписа су пријава и родни лист.