Организација наставе у средњој музичкој школи

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ЗА СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ

Подручје рада: КУЛТУРА И УМЈЕТНОСТ

Занимање:

  1. МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ,
  2. МУЗИЧКИ САРАДНИК-ТЕОРЕТИЧАР,

Трајање образовања: ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

 

   ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ НАСТАВЕ У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

 

Назив предмета                                               РАЗРЕД
ПРВИ ДРУГИ ТРЕЋИ ЧЕТВРТИ УКУПНО
Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год.
1. Српски језик 3 105 3 105 2 70 2 66 346
2. Страни језик 2 70 2 70 2 70 2 66 276
3. Италијански језик 2 70 1 35 1 35 1 33 173
4.Информатика 2 70 2 70 1 35 1 33 208
5. Историја 2 70    70
6. Демократија и људска права 2 66    66
7. Физика 2 70    70
8. Социологија    – 1 35    35
9. Психологија 1 35    35
10. Историја умјетности 1    35    35
11. Физичко васпитање 2    70 2    70 2 70 2 66 276
   Укупно: 15 525 11 385 10 350 10 330 1590                

 

ВОКАЛНО – ИНСТРУМЕНТАЛНИ ОДСЈЕК

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Занимање:

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ

 

Назив предмета                                               РАЗРЕД
ПРВИ ДРУГИ ТРЕЋИ ЧЕТВРТИ УКУПНО
Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год.
1.Главни предмет(инструмент/ пјевање) 3 105 3 105 3 105 3 99    414
2.Камерна музика 1 35 1 35 1 35 1 33    138
3. Читање с листа и корепетиција за клавиристе 1 35 1 35 1 35 1 33    138
4.Хармонија    – 2 70 2 70 2 66    206
5.Историја музике    – 2 70 2 70 2 66    206
6.Музички облици 2 70 2 70 1 33    173
7.Контрапункт    – 2 70 2 66    136
8.Упоредни клавир 1 35 1 35 1 35 1 33    138
9.Оркестар/ Хор 2 70 2 70 2 70 2 66    276
10.Солфеђо 2 70 2 70 2 70 2 66    276
11Теорија музике 2 70      70
12.Музичкиинструменти 1 35    35
13.Увод у компоновање 1 33    33
14.Етномузикологија 2(1+1) 70      70
Укупно: 13 455  18 630 18 630 18 594 2309                  

 

 

 

ТЕОРЕТСКИ ОДСЈЕК

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Занимање:

МУЗИЧКИ САРАДНИК-ТЕОРЕТИЧАР

 

Назив предмета                                             РАЗРЕД
ПРВИ ДРУГИ ТРЕЋИ ЧЕТВРТИ УКУПНО
Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год.
1.Солфеђо 3 105 3 105 3 105 3 99 414
2.Теорија музике 2 70    70
3. Музички инструменти 1 35    35
4.Хармонија 2 70 2 70 2 66 206
5.Историја музике 2 70 2 70 2 66 206
6.Музички облици 2 70 2 70 1 33 173
7.Контрапункт 2 70 2 66 136
8.Клавир 2 70 2 70 2 70 2 66 276
9.Хор 2 70 2 70 2 70 2 66 276
10.Дириговање 2 70 2 66 136
11.Свирање хорских партитура 1 35 1 35    70
12.Етномузикологија 2(1+1) 70    70
13.Други инструмент 1 35 1 35 1 35 1 33 138
14.Увод у компоновање 1 33    33
15.Аудиовизуелна техника 1 33    33
Укупно: 11 385 17 595 19 665 19 627 2272