Основна школа

У основну школу уписују се дјеца до 9 година старости.

Да би ученик уписао први разред основне школе треба да положи пријемни испит на којем се провјеравају  слух, ритам и музичка меморија ученика.

Наставни план и програм основног образовања и васпитања израђен је за школовање у трајању од шест година. Настава се изводи индивидуално (настава инструмента) и групно (настава солфеђа, теорије музике, хора, оркестра). Наставни час у индивидуалној настави траје 30 минута од 1. до 3. разреда, а од 4. до 6.  разреда 45 минута. У групној настави  час траје 45 минута.

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Ученици првог и другог разреда немају годишње испите.

Ученици трећег разреда на крају године полажу : контролне испите из главног предмета (инструмента) и   солфеђа. Ученици који добију негативну оцјену на контролном испиту из инструмента  не могу наставити даље редовно  школовање.

Ученици четвртог и петог разреда на крају године полажу: годишњи испит из главног предмета ( инструмента).

Ученици  шестог разреда на крају године полажу: годишње испите из главног предмета ( инструмента), солеђа и теорије музике.

Овдје можете преузети пријаву за упис у основну школу.

Правилник о избору и проглашењу ученика генерације, начину и условима за додјељивање дипломе у основној школи;