Osnovna škola

U osnovnu školu upisuju se djeca do 9 godina starosti.

Da bi učenik upisao prvi razred osnovne škole treba da položi prijemni ispit na kojem se provjeravaju  sluh, ritam i muzička memorija učenika.

Nastavni plan i program osnovnog obrazovanja i vaspitanja izrađen je za školovanje u trajanju od šest godina. Nastava se izvodi individualno (nastava instrumenta) i grupno (nastava solfeđa, teorije muzike, hora, orkestra). Nastavni čas u individualnoj nastavi traje 30 minuta u 1, 2. i 3. razredu. U grupnoj nastavi kao i ostalim časovima individualne nastave čas traje 45 minuta.

Nastavni plan za osnovnu muzičku školu

Učenici prvog i drugog razreda nemaju godišnje ispite.

Učenici trećeg razreda na kraju godine polažu : kontrolne ispite iz glavnog predmeta (instrumenta) i   solfeđa. Učenici koji dobiju negativnu ocjenu na kontrolnom ispitu iz instrumenta ne mogu nastaviti dalje redovno  školovanje.

Učenici četvrtog i petog razreda na kraju godine polažu: godišnji ispit iz glavnog predmeta ( instrumenta).

Učenici  šestog razreda na kraju godine polažu: godišnje ispite iz glavnog predmeta ( instrumenta), soleđa i teorije muzike.

    OBAVJEŠTENJE: Spisak učenika koji su upisani u prvi razred osnovne škole, školske 2015/2016. godine