Spisak učenika koji su upisani u prvi (I) razred osnovne škole, školske 2015/2016. godine

KLAVIR

Una Gudelj
Teodora Begenišić
Mia Savović
Ana Ratković
Staša Vukanović
Ivana Crnogorac
Ivana Petijević
Veljko Šekarić
Doris Ćaćić

HARMONIKA

Aleksa Zurovac
Obrad Milović
Stefan Grubač
Stefan Kralj
Doroteja Radanović
Vojislav Elez
Ivan Ćuzulan

VIOLINA

Anastasija Žulović
Sanja Gerun
Tanja Vujović

GITARA

Ana Stanković
Jovan Stanimirović
Helena Ivelja
Petar Andrić
Tatjana Milićević
Nikola Đerković
Darko Kisa
Angelina Sušić
Stojan Šišić
Kritina Gurović
Dragana Pušara

FLAUTA

Marija Milošević
Marina Mučibabić
Mia Anđelić