Средња школа

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: Списак ученика који су уписани у Први (I) разред средње школе, за 2015/16 год

Средња музичка школа има два одсјека:

  1. Вокално-инструментални одсјек – занимање – музички извођач
  2. Теоретски одсјек – занимање – музички сарадник

Прије уписа у први разред средње музичке школе полаже се пријемни испит. У први разред средње музичке школе могу се уписати ученици који су, поред редовне основе, завршили и основну музичку школу и положили пријемни испит. Изузетно се могу уписати ученици и који нису завршили основну музичку школу, али ако положе пријемни испит.

На Вокално-инструменталном одсјеку главни предмет је инструмент:
– Клавира
– Хармонике
– Гитаре
– Виолине
– Виолончела
– Флауте

На теоретском одсјеку главни предмет је солфеђо.

На крају школске године ученици полажу годишње испите из следећих предмета:

ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ ОДСЈЕК
а) главни предмет – инструмент у I, II и III разреду
б) солфеђо у I, II, III и IV разреду
ц) теорија музике у I разреду
д) упоредни клавир у II и IV разреду
е) хармонија у III и IV разреду
ф) контрапункт у III и IV разреду

ТЕОРЕТСКИ ОДСЈЕК
а) ) солфеђо у I, II и III разреду
б) клавир у I, II, III у IV разреду
ц) теорија музике у I разреду
д)дириговање у III и IV разреду
е) хармонија у III и IV разреду
ф) контрапункт у III и IV разреду

Организација наставе у средњој музичкој школи

Конкурс за упис ученика у први разред средње музичке школе

У школи се одржавају припреме за полагање пријемног испита, сваког уторка и сриједе у сљедећим терминима:

Уторак: 13.15 – 14.00
Сриједа: 12.00 – 12.45