Средња школа

Средња музичка школа има два одсјека:

  1. Вокално-инструментални одсјек – занимање – музички извођач
  2. Теоретски одсјек – занимање – музички сарадник

Прије уписа у први разред средње музичке школе полаже се пријемни испит. У први разред средње музичке школе могу се уписати ученици који су  завршили основну музичку школу и они који нису завршили музичку школу, а  положили су пријемни испит.

На Вокално-инструменталном одсјеку главни предмет је инструмент:
– Клавира
– Хармонике
– Гитаре
– Виолине
– Виолончела
– Флауте

– Виоле

На теоретском одсјеку главни предмет је солфеђо.

На крају школске године ученици полажу годишње испите из следећих предмета:

ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ ОДСЈЕК
а) главни предмет – инструмент у I, II и III разреду
б) солфеђо у I, II, III и IV разреду
ц) теорија музике у I разреду
д) упоредни клавир у II и IV разреду
е) хармонија у III и IV разреду
ф) контрапункт у III и IV разреду

ТЕОРЕТСКИ ОДСЈЕК
а) ) солфеђо у I, II и III разреду
б) клавир у I, II, III у IV разреду
ц) теорија музике у I разреду
д)дириговање у III и IV разреду
е) хармонија у III и IV разреду
ф) контрапункт у III и IV разреду

 

Организација наставе у средњој музичкој школи

Конкурс за упис ученика у први разред средњих школа Републике Српске, у школској 2019/2020. години можете погледати овдје.

ПРИЈЕМНИ  ИСПИТ  ЗА  УПИС  У  ПРВИ  РАЗРЕД  СРЕДЊЕ  МУЗИЧКЕ  ШКОЛЕ – ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ПОЛАЖЕ СЕ ПО СЉЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

 

ИНСТРУМЕНТАЛНИ ОДСЈЕК:

Четвртак, 13.06.2019. године

10.00 Испит из инструмента

 

Петак, 14.06.2019. године

10.30 – 12.00 Усмени испит из солфеђа

12.00 – 13.30 Писмени испит из теорије музике

 

ТЕОРЕТСКИ ОДСЈЕК:

Петак, 14.06.2019. године

10.00 – 10.30 Писмени дио испита из солфеђа

10.30 – 12.00 Усмени испит из солфеђа

12.00 – 13.30 Писмени испит из теорије музике

Резултати испита биће истакнути на огласној табли школе у суботу 15.06.2019. године до 10 часова.

 

ПРИЈЕМНИ  ИСПИТ  ЗА  УПИС  У  ПРВИ  РАЗРЕД  СРЕДЊЕ  МУЗИЧКЕ  ШКОЛЕ – ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ПОЛАЖЕ СЕ ПО СЉЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

 

ИНСТРУМЕНТАЛНИ ОДСЈЕК:

Четвртак, 4.07.2019. године

10.00 Испит из инструмента

 

Петак, 5.07.2019. године

10.30 – 12.00 Усмени испит из солфеђа

12.00 – 13.30 Писмени испит из теорије музике

ТЕОРЕТСКИ ОДСЈЕК:

Петак, 5.07.2019. године

10.00 – 10.30 Писмени дио испита из солфеђа

10.30 – 12.00 Усмени испит из солфеђа

12.00 – 13.30 Писмени испит из теорије музике

Резултати испита биће истакнути на огласној табли школе у суботу 6.07.2019. године до 10 часова.

Ранг листу кандидата који су примљени у први разред средње школе, у јунском испитном року, за школску 2019/2020. годину можете погледати овдје.