Средња школа

Средња музичка школа има два одсјека:

  1. Вокално-инструментални одсјек – занимање – музички извођач
  2. Теоретски одсјек – занимање – музички сарадник

Прије уписа у први разред средње музичке школе полаже се пријемни испит. У први разред средње музичке школе могу се уписати ученици који су  завршили основну музичку школу и они који нису завршили музичку школу, а  положили су пријемни испит.

На Вокално-инструменталном одсјеку главни предмет је инструмент:
– Клавира
– Хармонике
– Гитаре
– Виолине
– Виолончела
– Флауте

– Виоле

На теоретском одсјеку главни предмет је солфеђо.

На крају школске године ученици полажу годишње испите из следећих предмета:

ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ ОДСЈЕК
а) главни предмет – инструмент у I, II и III разреду
б) солфеђо у I, II, III и IV разреду
ц) теорија музике у I разреду
д) упоредни клавир у II и IV разреду
е) хармонија у III и IV разреду
ф) контрапункт у III и IV разреду

ТЕОРЕТСКИ ОДСЈЕК
а) ) солфеђо у I, II и III разреду
б) клавир у I, II, III у IV разреду
ц) теорија музике у I разреду
д)дириговање у III и IV разреду
е) хармонија у III и IV разреду
ф) контрапункт у III и IV разреду

Организација наставе у средњој музичкој школи

Конкурс за упис ученика у први разред средње школе, за школску 2022/2023. годину.

Обавјештење о полагању пријемног испита у јунском и јулском испитном року, за школску 2022/2023 годину.

Пријава за упис у средњу школу;

Правилник о избору ученика генерације у средњој школи;

Правилник о оцјењивању и полагању испита у средњој школи;

Ранг листу кандидата примљених у први разред средње школе, у јунском уписном року, за школску 2022/2023. годину можете погледати овдје.