Srednja škola

OBAVJEŠTENJE: Spisak učenika koji su upisani u Prvi (I) razred srednje škole, za 2015/16 god

Srednja muzička škola ima dva odsjeka:

  1. Vokalno-instrumentalni odsjek – zanimanje – muzički izvođač
  2. Teoretski odsjek – zanimanje – muzički saradnik

Prije upisa u prvi razred srednje muzičke škole polaže se prijemni ispit. U prvi razred srednje muzičke škole mogu se upisati učenici koji su, pored redovne osnove, završili i osnovnu muzičku školu i položili prijemni ispit. Izuzetno se mogu upisati učenici i koji nisu završili osnovnu muzičku školu, ali ako polože prijemni ispit.

Na Vokalno-instrumentalnom odsjeku glavni predmet je instrument:
– Klavira
– Harmonike
– Gitare
– Violine
– Violončela
– Flaute

Na teoretskom odsjeku glavni predmet je solfeđo.

Na kraju školske godine učenici polažu godišnje ispite iz sledećih predmeta:

VOKALNO-INSTRUMENTALNI ODSJEK
a) glavni predmet – instrument u I, II i III razredu
b) solfeđo u I, II, III i IV razredu
c) teorija muzike u I razredu
d) uporedni klavir u II i IV razredu
e) harmonija u III i IV razredu
f) kontrapunkt u III i IV razredu

TEORETSKI ODSJEK
a) ) solfeđo u I, II i III razredu
b) klavir u I, II, III u IV razredu
c) teorija muzike u I razredu
d)dirigovanje u III i IV razredu
e) harmonija u III i IV razredu
f) kontrapunkt u III i IV razredu

Organizacija nastave u srednjoj muzičkoj školi

Konkurs za upis učenika u prvi razred srednje muzičke škole

U školi se održavaju pripreme za polaganje prijemnog ispita, svakog utorka i srijede u sljedećim terminima:

Utorak: 13.15 – 14.00
Srijeda: 12.00 – 12.45