Učenici koji su upisani u pripremni razred školske 2015/2016. Godine

Stefanija Pajić
Andrija Zirojević
Sara Žulović
Marija Ratković
Anastasija Rajković
Marija Zirojević
Mihailo Ilić
Emilija Drašković
Milica Novčić
Damjan Komnenović
Ana Milović
Milan Andrić
Lorena Andrić
Nevena Milović
Vasilisa Kojović
Jovana Mišeljić
Kalina Mrdić
Irina Kuduz
Vuk Bogdanović
Damjan Grujičić
Emilija Bašić