Kamerni hor srednje muziške škole na XXI takmičenju Muzičkih škola RS, 2014. godine, osvojio je prvu nagradu

Kamerni hor srednje muziške škole na XXI takmičenju Muzičkih škola RS, 2014. godine, osvojio je prvu nagradu