Fotografije sa jubilarnog koncerta, povodom 60 godina rada i postojanja škole; Aleksa Valentić, učenik 4. razreda srednje škole

Aleksa Valentić, učenik 3. razreda srednje škole, pred nastup na Koncertu povodom 60 godina postojanja škole