Fotografije sa jubilarnog koncerta, povodom 60 godina rada i postojanja škole; Duo – Lana Perović i Ivana Kovač, učenice VI razreda osnovne škole

Fotografije sa jubilarnog koncerta, povodom 60 godina rada i postojanja škole; Duo – Lana Perović i Ivana Kovač, učenice VI razreda osnovne škole