Fotografije sa jubilarnog koncerta, povodom 60 godina rada i postojanja škole; Ateljević Nikolina, flauta, Ćurčin Nevena, flauta i Zoja Perović, klavi, učenice IV razreda osnovne škole

Fotografije sa jubilarnog koncerta, povodom 60 godina rada i postojanja škole; Ateljević Nikolina, flauta, Ćurčin Nevena, flauta i Zoja Perović, klavi, učenice IV razreda osnovne škole