Fotografije sa jubilarnog koncerta, povodom 60 godina rada i postojanja škole; Ivana Janković, učenica VI razreda osnovne škole

Fotografije sa jubilarnog koncerta, povodom 60 godina rada i postojanja škole; Ivana Janković, učenica VI razreda osnovne škole