Fotografije sa jubilarnog koncerta, povodom 60 godina rada i postojanja škole; Duo – Marija Tupanjanin – klavir i Milica Manigoda – violina, učenice II razreda srednje škole

Fotografije sa jubilarnog koncerta, povodom 60 godina rada i postojanja škole; Duo – Marija Tupanjanin – klavir i Milica Manigoda – violina, učenice II razreda srednje škole