Fotografije sa jubilarnog koncerta, povodom 60 godina rada i postojanja škole; Milica Manigoda, učenica II razreda srednje škole

Fotografije sa jubilarnog koncerta, povodom 60 godina rada i postojanja škole; Milica Manigoda, učenica II razreda srednje škole