Muzička škola „Trebinje“ kao domaćin predstave u Čast Svetog Save, 27.01.2011. godine

Muzička škola „Trebinje“ kao domaćin predstave u Čast Svetog Save, 27.01.2011. godine