Припремни разред

У припремни разред уписују се дјеца до 8 година старости. Да би уписали музичку школу треба да положе пријемни испит који се састоји од провјере слуха, ритма и музичке меморије. Пријемни испити се  одржавају у јунском и августовском року.

Настава у припремном разреду изводи се групно, два пута седмично, у трајању од 45 минута.

На крају припремног разреда ученик се опредјељује за жељени инструмент, и полаже пријемни испит за упис у први разред основне школе.

Овдје можете погледати списак ученика који су примљени у припремни разред , за школску 2019-2020. год.