Припремни разред

У припремни разред уписују се дјеца  8 година старости. Да би уписали музичку школу треба да прођу тестирање које се састоји од провјере слуха, ритма и музичке меморије. Тестирања ученика  се  одржавају у јунском и августовском року.

Настава у припремном разреду изводи се групно, два пута седмично, у трајању од 45 минута.

На крају припремног разреда ученик се опредјељује за жељени инструмент, и полаже пријемни испит за упис у први разред основне школе.

Документи који се предају приликом уписа су пријава и родни лист.

Пријаве за упис у припремни разред се предају 06. и 07. јуна 2022. године, у времену од 10 до 13 часова.

Овдје можете преузети пријаву за упис у основну школу.