.......Љиљана Рајовић........ .....Професор виолине.....

..........Олга Бодрушић.......... .......Професор виолине.......

.......Милица Манигода....... Професор виолине и гудачког оркестра

.........Јана Тодоровић........ ....Професор виолончела....

..........Илда Пантић.......... Професор виоле и камерне музике