ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД

Датум објаве: 19.02.2024.

Припремни разред похађају наши најмлађи полазници. Кроз наставу у припремном разреду ученици се упознају са инструментима и стичу основна знања нотног писма, за даље бављење музиком.

У припремни разред уписују се ученици са 8 година, тј. они ученици који у исто вријеме похађају трећи разред основне школе. 

Часови припремног разреда одржавају се два пута седмично у трајању једног школског часа (45 минута). 

За упис у припремни разред не постоји пријемни испит, а на крају школске године ученици полажу пријемни испит за упис у основну музичку школу.