Основна музичка школа

Датум објаве: 20.02.2024.

Основно музичко образовање и васпитање остварује се у трајању од 6 година. 

Први разред основне музичке школе може да упише ученик до 9 година.

Инструменти који су заступљени у нашој школи су: клавир, хамоника, гитара, флаута, виолина, виола, виолончело. 

Предмети у току шестогодишњег школовања су приказани у наставном плану: 

Настава инструмента је индивидуална. Одвија се два пута седмично. У прва три разреда час инструмента траје 30 минута, док од 4. до 6. разреда, час траје 45 минута.

Настава солфеђа, теорије музике и хора је групна.  Час траје 45 минута. 

 

У току школске године ученици наступају на интерним часовима и концертима.

На крају школске године организују се годишњи испити:

Инструмент се полаже на крају 3, 4, 5. и 6. разреда, Солфеђо на крају 3. и 6. разреда, а Теорија музике, на крају 6. разреда.

Ученик након припремног разреда, полаже пријемни испит за упис у 1.разред основне школе.