ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Датум објаве: 04.03.2024.

Да би се ученик уписао у средњу музичку школу, мора да положи пријемни испит.

Вријеме одржавања пријемног испита одређује Министарство просвјете и културе расписујући Конкурс за упис у први разред. Чим Министарство објави Конкурс, на Огласној табли школе, као и на интернет страници, наћи ћете све потребне податке о Пријемном испиту.

Документе потребне за упис можете погледати овдје

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:

  1. Општег успјеха у основној школи - Општи успјех се вреднује тако што се саберу просјечне средње оцјене у 6. и 7. разреду помножене са 2, и просјечне средње оцјене у 8. и 9. разреду помножене са 3. Максималан број бодова из општег успјеха је 50
  2. Посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за занимање у сутрци Култура и умјетност. Овај успјех се вреднује тако што се оцјене из сљедећих предмета у 8. и 9. разреду помноже са 2: Српски језик, Енглески језик, Музичка култура, Ликовна култура, Информатика. Максималан број бодова из посебног успјеха је 20.  
  3. Резултата остварених на посебном испиту за умјетничке школе. Посебан испит носи максимум 100 бодова.

 

Посебан испит у Музичкој школи садржи:

За инструментални одсјек:  Испит из инструмента, усмени испит из солфеђа и писмени испит из теорије музике

За теоретски одсјек: Писмени и усмени испит из солфеђа и писмени испит из теорије музике

 

Школа организује припремну наставу из предмета солфеђо и теорија музике, за ученике који желе да упишу средњу музичку школу. Термини за припремну наставу биже у догледно вријеме објављени на Огласној табли школе, као и на интернет страници.

За сва додатна питања, контактирајте школу путем телефона или е-mailа.

Добро дошли !!!