Пријемни испит

Датум објаве: 20.02.2024.

Полагање пријемног испита одржава се крајем школске године. 

На часовима наставе припремног разреда, ученици ће се припремити за пријемни испит.

Прије самог тестирања, потребно је попунити пријаву за упис у основну музичку школу на којој ћете написати два избора инструмента (први избор је приоритет).

На пријемном се тестирају природне способности кандидата, као и основе нотног писма које ученици науче у припремном разреду.