.......Душица Јаслар....... Професор теоретских предмета

...Александра Рајковић... Професор теоретских предмета

.....Милисав Сукоњица..... Професор теоретских предмета

...........Горана Вучић........... .......Професор солфеђа.......

...........Јована Марић........... Професор хора и солфеђа у припремном разреду