♫ ♫ ♫ ♫ Директор ♫ ♫ ♫ ♫ ♫♫♫ Душанка Бабић ♫♫♫

♫ ♫ ♫ ♫ Секретар ♫ ♫ ♫ ♫ ♫♫ Рената Муратовић ♫♫

♫ ♫ ♫ ♫ Педагог ♫ ♫ ♫ ♫ ♫♫♫ Јелена Живак ♫♫♫

♫ ♫ ♫ Рачуновођа ♫ ♫ ♫ ♫♫♫Слава Шањевић♫♫♫