..........Весна Андрић.......... Професор српског језика

....Светлана Драшковић.... Професор енглеског језика

...Гордана Радовановић... Професор италијанског језика

.......Гордана Шкриван....... Професор информатике и аудио-визуелне технике

........Недељка Гудељ........ Професор православне вјеронауке

........Марко Поповић........ Професор физичког васпитања

..........Душко Ћоровић.......... .......Професор историје.......

..Доброслав Слијепчевић.. ........Професор физике........

.........Биљана Грубач......... Професор историје умјетности

.............Неда Ћорић............. Професор социологије и демократије и људских права

.........Драгана Вукоје......... ...Професор психологије...