........Вања Албијанић....... Професор хармонике и оркестра хармоника

.......Виолета Попадић....... Професор хармонике и камерне музике

........Дејан Брадоњић........ ...Професор хармонике...