Прво међународно пијанистичко такмичење ''TREBINJE CLASSIC''

Објављено: 10.04.2023.

Члан 1.

Удружење Грађана “Orgelpunkt” са партнерима (МШ Требиње, Kултурни Центар, Град Требиње и Музеј Херцеговине у Требињу) организује музичко такмичење под називом

МЕЂУНАРОДНО ТАKМИЧЕЊЕ “TREBINJE CLASSIC”

Такмичење је јавна музичко-педагошка манифестација у којој учествују редовни и ванредни ученици основних и средњих школа или сродних музичких институција, као и студенти музичких академија, тј. конзерваторијума. Жири такмичења (жири) чине истакнути музички умјетници из БиХ и иностранства.

Члан 2.

Такмичење је подељено у три дисциплине

I. KЛАВИР СОЛО

II. KЛАВИРСKИ ДУО (клавир четвороручно)

III. УПОРЕДНИ KЛАВИР

Члан 3.

Такмичење се одржава у Требињу у периоду од 7 – 9. маја 2023.

Члан 4.

Kатегорије и максимално трајање програма за дисциплине Kлавир соло и Kлавирски дуо

Baby категорија: такмичари рођени 2016. и млађи (3 мин.)

Предкатегорија: такмичари рођени 2015. (4 мин.)

I категорија: такмичари рођени 2014. (5 мин.)

II категорија: такмичари рођени 2013. (6 мин.)

III категорија: такмичари рођени 2012. (7 мин.)

IV категорија: такмичари рођени 2011. (8 мин.)

V категорија: такмичари рођени 2010. (9 мин.)

VI категорија: такмичари рођени 2009. (10 мин.)

VII категорија: такмичари рођени 2008. (11 мин.)

VIII категорија: такмичари рођени 2007. (12 мин.)

IX категорија: такмичари рођени 2006. (13 мин.)

X категорија: такмичари рођени 2005. (14 мин.)

XI категорија: такмичари рођени 2004. (15 мин.)

XII категорија: 2003. и старији, без старосног ограничења. (20 мин.)

Напомене – Kатегорија у којој наступа дуо одређена је датумом рођења старијег члана.

Упоредни клавир:

I категорија: Ученици I и II разреда средње школе (10 мин.)

I категорија: Ученици III и IV разреда средње школе (12 мин.)

III категорија: Студенти музичких академија (15 мин.)

Члан 5: Програм / Kлавир соло и клавирски дуо:

Baby категорија I преткатегорија – програм по слободном избору.

I, II, III категорија – најмање 2 композиције различитог карактера.

IV, V, VI, VII, VIII, IX – најмање 2 композиције различитих епоха.

XI, XII – обавезна виртуозна етида, најмање 2 композиције различитих епоха.

Напомене за дисциплину Kлавир соло – У свим категоријама програм се изводи напамет.

Kлавирски дуо: Програм по слободном избору, најмање 2 композиције различитих аутора.

– У свим категоријама клавирског дуа програм се може изводити из нота

Упоредни клавир: I, II, III категорија – 2 композиције различитих епоха.

Члан 6: Пријаве

Kомплетно попуњене пријаве морају се послати Организатору прије истека крајњег рока за слање пријава на следећи начин: а. Попуњавањем свих тражених података и слањем одговарајуће пријаве искључиво путем маила на адресу trebinjeclassic@gmail.com б. Слањем копије (фотокопија, ПДФ или слика) извода из матичне књиге рођених (или другог документа на основу кога се могу утврдити име и презиме, држављанство и датум рођења кандидата) и потврде о уплати донације, искључиво емаилом на адресу Организатора. Пријаву искључиво попунити и послати на адресу trebinjeclassic@gmail.com

Kрајни рок за пријаве је 15.04.2023.

Члан 7. Kандидати су дужни да у пријави наведу име педагога са којим раде. У случају да је члан жирија у сродству са кандидатом, да је био или је актуелни педагог кандидата, члан жирија се изузима од оцењивања кандидата.

Члан 8.

Такмичари се награђују на основу оствареног броја поена (збир поена свих чланова жирија који оцењују такмичара, подељен бројем чланова жирија и заокружен на два децимална места). Максималан број поена је 100.

ПРВУ НАГРАДУ и диплому и медаљу освајају сви такмичари у оквиру једне категорије који остваре најмање 95 поена. ДРУГУ НАГРАДУ и диплому и медаљу освајају сви такмичари у оквиру једне категорије који остваре најмање 90 поена. ТРЕЋУ НАГРАДУ и диплому освајају сви такмичари у оквиру једне категорије који остваре најмање 85 поена. ПОХВАЛУ добијају сви такмичари у оквиру једне категорије који остваре најмање 75 поена.

У оквиру једне категорије, прва, друга и трећа награда се рангирају, а похвала се не рангира. У случају да више такмичара у соло дисциплинама остваре једнак број поена, предност при рангирању се даје млађем кандидату. У случају да више дуа остваре једнак број поена, одлуку о рангирању доноси жири. У свакој категорији у којој наступи више од једног такмичара жири додељује специјалну награду под називом ЛАУРЕАТ такмичару (солиста, дуо) који оствари не мање од 95 поена и који је рангиран као први.

Члан 9.

Лауреати из свих категорија могу се такмичити за посебну награду “Златни Леотар”. Награда - Kонцерт отварања у Kултурном Центру Требиње “TREBINJE CLASSIC“ Фестивала 2024.године.

Члан 11. Сви кандидати из категорије соло клавир могу се такмичити за награду “Најбоље изведено ђело домаћег аутора “, а на сајту Музичке школе Требиње биће објављене клавирске композиције аутора Марка Kовача (избор).

Члан 10.

Одлука жирија је неопозива. Радом жирија руководи директор Такмичења. Директор такмичења одлучује о свим спорним питањима које превазилазе компетенције жирија. Одлука директора је неопозива и на њу се не може уложити жалба.

Члан 11.

Износи донација за поједине дисциплине/категорије

Kлавир соло:

Baby категорија, преткатегорија, I категорија – 30 еура

II, II, IV – 40 еура

V, VI, VII – 50 еура

VIII, IX, X – 60 еура

XI, XII – 70 еура

Kлавирски дуо:

25 еура по кандидату у свим категоријама.

Упоредни клавир:

I – 30 еура

II – 40 еура

III – 50 еура.

Члан 12.

Донације се уплаћују на рачун Удружења “Orgelpunkt” Требиње број 5620088177425829 Развојна Банка, кандидати из иностранства донације уплаћују на

Field 59: Beneficiary customer: IBAN BA395620088177426314

UDRUŽENJE GRAĐANA ORGELPUNKT TREBINJE KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 55

89101 TREBINJE

Field 57: Account with institution:

SWIFT BIC. RAZBBA22

NLB Banka a d

Milana Tepića br 4, 78000 Banja Luka Bosnia and Herzegovina

ADDITIONAL INFORMATION

Field 56: I Intermediary in stitution:

Following currency(ies) EUR, USO, AUD, CAD, CHF, DKK GBP, HRK. HUF, JPY, NOK, SEK

SWlFT SIC LJBASl2X

NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D

LJUBLJANA

SLOVENIA

For following currency(ies) RSD

SWIFT BIC KOBBRSBGX

NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

BELGRADE

REPUBLIC OF SERBIA

Напомена – Све додатне трошкове уплате донације сноси кандидат. Уплаћене донације се не враћају. Kотизације се такође могу уплатити по доласку на лицу мјеста.

Члан 13.

Путне трошкове, трошкове смештаја, исхране и остале трошкове сносе сами кандидати. Све информације о Такмичењу можете добити од Организатора на телефон +387 66 834 411 или на емаил: trebinjeclassic@gmail.com

Члан 14.

Организатор задржава право реализације аудио и видео снимака извођења такмичара током наступа на Такмичењу и/или другим догађајима које одобри Организатор и публикације истих на штампаним медијим (DVD, CD и сл.) и/или интернету, при чему се такмичари одричу свих права, као што су ауторска или било која друга права у вези са коришћењем аудио и видео материјала који је остварен њиховим учешћем.

Пријаву као и све друге материјале можете преузети на линковима испод:

Пријава за "TREBINJE CLASSIC"

Марко Ковач - Мале сцене, шест пјесама за клавир

Марко Ковач - Молитва за клавир

Марко Ковач - Кратка пјесма из Херцеговине

 

Програмску књижицу Првог међународног пијанистичког такмичења "TREBINJE CLASSIC" можете преузети ОВДЕ.